Tên gói cước

Pro300

Giá gói cước

350.000

Tốc độ

300 Mbps

Ưu đãi

Tốc độ: 300 Mbps

Cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu: 1

Vùng phủ: 0

Loại IP WAN: 0

Đăng ký