Tên gói cước

Pro600

Giá gói cước

500.000

Tốc độ

600 Mbps

Ưu đãi

Tốc độ: 600 Mbps

Cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu: 1

Vùng phủ: 0

Loại IP WAN: 0

Đăng ký