Tên gói cước

Vip200

Giá gói cước

800.000

Tốc độ

200 Mbps

Ưu đãi

Tốc độ: 200 Mbps

Cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu: 5

Loại IP kèm theo: 1

Đăng ký