Tên gói cước

Vip500

Giá gói cước

1900.000

Tốc độ

500 Mbps

Ưu đãi

Tốc độ: 500 Mbps

Cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu: 10

Loại IP kèm theo: 1

Đăng ký