Tên gói cước

Dc5

Giá gói cước

5.000

Thời gian

24h kể từ thời điểm đăng ký

Ưu đãi

Giá cước: 5.000đ
Ưu đãi:

  • Có 1GB trong 24h kể từ thời điểm đăng ký, hết 1GB truy cập với cước phí 9.76đ/50KB.
  • Gói cước tự động gia hạn.

Đối tượng áp dụng: Thuê bao Dcom trả trước theo danh sách.
Đăng ký: Bấm “Đăng ký” hoặc soạn tin DC5 gửi 191.
Hủy gia hạn: Soạn tin HUY gửi 191 (xác nhận Y gửi 191). Hủy gói cước: Soạn HUYDATA gửi 191 (Xác nhận Y gửi 191).

Đăng ký