Phân loại gói cước
Phân loại gói cước theo thời gian

120.000đ

Gói MXH120: 120.000/tháng có lưu lượng tốc độ cao 30GB/tháng. Miễn phí data khi truy cập tiktok, facebook, youtube, messenger. Miễn phí 10 phút đầu cuộc gọi nội mạng. Tặng thêm 30 phút gọi ngoại mạng trong nước.

Đăng ký

120.000đ

120.000/tháng có lưu lượng tốc độ cao 180GB/tháng . Miễn phí 20 phút đầu cuộc gọi nội mạng. Tặng thêm 100 phút gọi ngoại mạng trong nước.

Đăng ký

90.000đ

Gói ST90N: 90.000/tháng có lưu lượng tốc độ cao 120Gb/tháng

Đăng ký

25.000đ

1Gb/24h - 2 Quốc gia

Đăng ký

20.000đ

0Mb/30 ngày - Tất cả Quốc gia

Đăng ký

10.000đ

3GB trong 24h kể từ thời điểm đăng ký

Đăng ký

5.000đ

1GB trong 24h kể từ thời điểm đăng ký

Đăng ký

120.000đ

Gói V120N: 120.000đ/tháng: có lưu lượng tốc độ cao 120GB/tháng. Miễn phí 20 phút đầu cuộc gọi nội

Đăng ký

120.000đ

V90B: 120.000/tháng có lưu lượng tốc độ cao 120GB/tháng. Miễn phí 20 phút đầu cuộc gọi nội mạng. Tặng thêm 50 phút gọi ngoại mạng trong nước.

Đăng ký

10.000đ

5GB/ ngày, 10 phút gọi nội mạng, 5 phút gọi ngoại mạng

Đăng ký