Tên gói cước

ST90N

Giá gói cước

90.000

Thời gian

1 tháng

Ưu đãi

Gói ST90N: 90.000/tháng có lưu lượng tốc độ cao 120Gb/tháng

Loại gói cước: Chỉ lưu lượng data Viettel

Đăng ký: Soan ST90N 969126913 gui 9123

Đăng ký