Tên gói cước

Iru1

Giá gói cước

25.000

Thời gian

24 giờ

Ưu đãi

IRU1: 25K/24 giờ có 1GB data roaming tốc độ cao sử dụng tại Campuchia, Lào

Để đăng ký: soạn IRU1 gửi 191 hoặc bấm gọi 098009#

Để hủy gói: soạn HUY IRU1 gửi 191

Đăng ký