Tên gói cước

R30

Giá gói cước

20.000

Thời gian

30 ngày

Ưu đãi

R30: 20.000đ/30 ngày khi chuyển vùng quốc tế. Miễn phí nhận tin nhắn, các hướng dịch vụ khác (nghe/gọi/truy cập data…) được sử dụng và tính cước theo bảng giá cước thông thường.

Gói cước tự động gia hạn sau 30 ngày (tài khoản gốc tối thiểu 20.000đ).

Đăng ký: bấm Đăng ký, soạn R30 gửi 191, hoặc bấm gọi 0980115#.

Hủy gia hạn: soạn HUY R30 gửi 191.

Hủy gói: soạn HUYDATA R30 gửi 191

Soạn R30 gửi 191 hoặc bấm gọi 0980115#
HUYDATA R30

Đăng ký