Tên gói cước

St10k

Giá gói cước

10.000

Thời gian

đến 24h ngày đăng ký

Ưu đãi

Ưu đãi:

  • Có 2GB sử dụng đến 24h ngày đăng ký. Hết 2GB tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có)
  • Gói cước gia hạn hàng ngày, lưu lượng còn lại sẽ được bảo lưu khi gia hạn thành công. Được đăng ký nhiều lần, lưu lượng cộng dồn sử dụng đến 24h ngày đăng ký.

Tặng gói cước: Bấm “Tặng gói” / Soạn TANG ST10K Số thuê bao B gửi 191. Gói được tặng không gia hạn tự động.

Đăng ký