Tên gói cước

St5k

Giá gói cước

5.000

Thời gian

đến 24h ngày đăng ký

Ưu đãi

Giá cước: 5.000đ/ngày.
Ưu đãi:

  • 500MB tốc độ cao sử dụng đến 24h cùng ngày đăng ký, hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có).
  • MUA 2 TẶNG 1: Cứ mỗi 2 lần đăng ký trong ngày sẽ được tặng thêm 500MB sử dụng đến 24h.
  • Gói cước gia hạn hàng ngày, lưu lượng còn lại sẽ được bảo lưu khi gia hạn thành công.

Đăng ký: Bấm “Đăng ký” / Soạn ST5K gửi 191 / Bấm gọi 09814#
Tặng gói cước: Bấm “Tặng gói” / Soạn TANG ST5K Số thuê bao B gửi 191. Gói được tặng không gia hạn tự động.
Hủy gia hạn: Bấm “Hủy” / Soạn HUY ST5K gửi 191
Hủy gói cước: HUYDATA ST5K gửi 191.

Đăng ký