Tên gói cước

St5km

Giá gói cước

5.000

Thời gian

Đến 24h ngày đăng ký

Ưu đãi

Giá cước: 5.000đ/ngày.

Ưu đãi:

  • 1GB tốc độ cao sử dụng đến 24h cùng ngày đăng ký, hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có). Gói cước KHÔNG gia hạn hàng ngày.
  • Hủy gói cước: HUYDATA ST5KM gửi 191; Xác nhận Y gửi 191 (Không được bảo lưu data khi hủy gói).
Đăng ký